Arkiv i Nordland


Sommarfjøsbergan

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Hem1832201

Type: IMAGE


Uttale: "somarfjø:sbærgan
Notat: Tavla om tilnærma flate jordstykke er kjent frå Rana og Steigen, men når det gjeld Tavlberget kan ei attåt-tyding komme på tale. I alle fall forklarer Mary Boldermo ("Dialektord i Hemnes" s. 264) nemninga tavlgaupe (tavelgupæ) f om stor gaupe slik: "Navnet fikk den etter utseendet, den var ofte tavelat; med store flekker".
Type: Sommarfjøs, bulæger, mjølkeplass, støl, sæter
Lokalitet: flate? berg
Kommunenummer: 1832
Gårdsnummer: 5


Citation

Arkiv i Nordland, “Sommarfjøsbergan,” sprak, accessed September 28, 2022, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/47653.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Gåsåkeren

Arkiv i Nordland

IMAGE

Storfjellet

Arkiv i Nordland

IMAGE

Sælebotosen

Arkiv i Nordland

IMAGE