Arkiv i Nordland


Kråksundholmen

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Veg18151317

Type: IMAGE


Uttale: "krå:Gsu³håªmen
Notat: Jordskjelvet er eit "hakk" mellom berg i vestkant av Korshågen, 60-70 kvadratmeter. Jf Skjelva i Vevelstad (rad av bøar), Skjelva fyr og Skjelvtaren (1826 III VEVELSTAD 7792). Skjelvan i Moskenes er nærmast ei høgtliggande li eller skrånande hei, ned mot havet brattare og meir ulendt. - Merk Sjelvabekkjen, Sjelvaberget GN 137 Trettbakken i Korgen s, Hemnes (kan jo vere Skilvad-), likeins Sjølvåsen, Sjølvåsholtan, Sjølvåsslettå og -skardet gnr. 10 Flatåsen i Vega. Jf gno. skjalf, skj¥lf f. "høgd, bergspiss, tind", kanskje også "bratt bergvegg", angelsaksisk scylfa, scylpa "klippen am meere" (de Vries). etter H
Type: Avløyser (ved flo sjø)
Lokalitet: holme
Kommunenummer: 1815
Gårdsnummer: 32


Citation

Arkiv i Nordland, “Kråksundholmen,” sprak, accessed October 3, 2022, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/20418.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Gaupmyra

Arkiv i Nordland

IMAGE

Storhaugneset

Arkiv i Nordland

IMAGE

Rømmbunken

Arkiv i Nordland

IMAGE