Arkiv i Nordland


Skarvøyan

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Veg18151031

Type: IMAGE


Uttale: "skarvøyan
Notat: Fleskåsa var flyndre- og hyseplass. Ordet kås treng klargjering: "Her er kåsene heller lange djupe renner i havbotnen. De er så lange at utmerkingsleddet skifter alt etter hvor en befinner seg langs disse lange lokalitetene" (Falch: 68). Men fiskar Torleif Johansen frå Sørværet + Sandværet seier at ei kås er ei ei dypt som er gryteforma mens ei rås er ei dypt som har to opningar. Jf elles omtalen av namnet Nyråsa. ntis, sa
Type: Fugleiakt, fugleliv (merke, tilhald, leik, ømtuve mm.)
Lokalitet: grasgr øyar
Kommunenummer: 1815
Gårdsnummer: 31


Citation

Arkiv i Nordland, “Skarvøyan,” sprak, accessed November 28, 2021, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/20132.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Bjørndalen

Arkiv i Nordland

IMAGE

Breistrandåsen

Arkiv i Nordland

IMAGE

Trollhaugen

Arkiv i Nordland

IMAGE