Arkiv i Nordland


Lunnan

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Had18664319

Type: IMAGE


Uttale: "lu³an
Notat: "Nedenfor Lundan (Matr.) en svær Stenhaug af meget store Stene.
Straks ovenfor denne, lige ved Veien, en stor Langhaug, 30x11
Skridt, lidt skadede. Winther 1875 p. 121 f." (FFTS:127, frå gnr.
77 Hov).

Lundan |"lu³an| er namn på gnr. 6, 37 (skrive Lundan), 9 og 10
(skrive Lunnan), i dag om området frå bnr. 1 og innover til
Hovdselva, som eit fellesnamn. Seier ein 'inn i L.', så meiner
ein dette området, truleg etter namnet på bnr. 9 (så H. Larssen:
37).

Larssen legg ikkje så mykje vekt på tilfeldige skriveformer med
nn kontra nd, men drøftar alternativa:

"1. L. var den siste delen av Hov som blei dyrka opp. Jorda var
vassjuk og myrlendt, og enno minst folk vidjekratt og småbjørk ..
I dag finn vi restar av krokute tre i skilje mellom eigedommane.
I 1844 var L. felleseige for dei 4 oppsitjarane på Hov, og i eit
utskiftingsdokument blir L. nemnt som 'de saakaldede Lunnand'. I
same skriv er området kring Lundhaugen kalt Lunnan .."

2. Ei anna tolking kan vere 'den heilage lunden'. Dei fleste
gravene som er funne på Hov, ligg i området inn mot L. ..

3. På Lundhaugen er det funne restar etter fleire båtstøer og
naust frå vikingetida. Tenkjer vi oss Bugen som den naturlege
hamna og 'de saakaldede Lunnannd' som myrlendt og lite eigna til
båtoppsett, vil det vere Lundhaugen som blei staden kor båtane
blei sette på land .." (s. 37-38).

Type: K113
Lokalitet: omr
Kommunenummer: 1866
Gårdsnummer: 77


Citation

Arkiv i Nordland, “Lunnan,” sprak, accessed October 7, 2022, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/131222.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Storskjæret

Arkiv i Nordland

IMAGE

Skjågberget

Arkiv i Nordland

IMAGE

Storhågvika

Arkiv i Nordland

IMAGE