Arkiv i Nordland


Kinnstjønna

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Had18661842

Type: IMAGE


Uttale: '®i³s®ø:³a
Notat: Komposisjonsfugen med s-genitiv synest å borge for at fjellsida
heiter Kinnen frå gammalt. Litt meir usikket blir tilhøvet for
Kinnfjellet med Kinnfjelltjønna, Nordmela i Andøy - iallfall når
ein jamfører med Kinnvollen og Kinnvolltjønna <*Tjønnvolltjønna
mellom Skogvoll og Stave i Andøy. På sistnemnde stad finst ingen
formasjon (fjellside, li, større bakke) som kan ha heitt *Kinnen.ein sven
Type: N222
Lokalitet: lita tjørn
Kommunenummer: 1866
Gårdsnummer: 50


Citation

Arkiv i Nordland, “Kinnstjønna,” sprak, accessed December 9, 2022, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/128745.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Tangåkeren

Arkiv i Nordland

IMAGE

Lislholmen

Arkiv i Nordland

IMAGE

Rønningen

Arkiv i Nordland

IMAGE