Arkiv i Nordland


Nippalatnja

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Eve18531078

Type: IMAGE


Uttale: -
Notat: NIPPALATNJA - 'latnja' oversatt er legd. Også kalt Nipparohto
eller Nipparotto - uttales råtto - som betyr krattskog og
viakratt. I reinsamenes terminologi tilsier dette reingjerde.
Altså hadde Nippa rotto her i legda, laget av ris og kratt for
rein -
Type: Benk, flå hall, hammar hjell, hylle, lem, loft, pall, sete, sve
Lokalitet: loft, hjell
Kommunenummer: 1853
Gårdsnummer: 6


Citation

Arkiv i Nordland, “Nippalatnja,” sprak, accessed May 21, 2022, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/104566.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Bukksteinan

Arkiv i Nordland

IMAGE

Sandvika

Arkiv i Nordland

IMAGE

Brattholmen

Arkiv i Nordland

IMAGE