Arkiv i Nordland


Langtranten

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Rod18361732

Type: IMAGE


Uttale: "la±tra³½˜³
Notat: Inger Mathisen 1979 har "Langtralten - tjørn innom posthuset på
Sjurøya på Myken. Tjørna vart tidlegare bruka til å skylje
klede". Altså identisk med Langtranttjønna.
nestinde
Type: N117
Lokalitet: rygg,jordstk
Kommunenummer: 1836
Gårdsnummer: 71


Citation

Arkiv i Nordland, “Langtranten,” sprak, accessed October 29, 2020, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/61886.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Vikran

Arkiv i Nordland

IMAGE

Nordbotnet

Arkiv i Nordland

IMAGE

Dalan

Arkiv i Nordland

IMAGE