Arkiv i Nordland


Slåttvika

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Veg18153266

Type: IMAGE


Uttale: "¾«åtvi:®e
Notat: Særmerkt, men ikkje eineståande namn, jf Krummen (m/Krumlia, Krumelva, Krumvatnet) under gnr. 75 Lande i Bindal så vel som Krumekra gnr. 83 Vatnan i Bindal, og bruket Krumkrokan gnr. 41 Rennes i Leirfjord - endelig også Krumlia og Krumvatnet med Krumvassholmen gnr. 46 Værnesosen i Rødøy. Kan hende endå fleire. "krom, m er grunnord i eit par namn. Krommen er ein delvis avrunda haug eller fjelltopp i Elvebakkmarka. Skjenkrommen er ei fjellside ved Nordtjørna i Berdalsmarka. Den krumme forma på berget gjer at her er luftig, krøttera brukte å "skjena" (renna ut) hit pga. insektplaga". Magnhild Nesheim, "Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord". Årbok for Fosen 1990 s. 69. krum(m)e "liten smule" eller krum "rakle på tre, kummar" er lite tilfredsstillande, meir interessant er krumla "trang, kroket, stenet bergkløft" (Torp, frå Nordmøre) så vel som samisk krumpa "branta sluttningar; vanligvis en tjärn i bottnen" (Collinder: 28).
Type: I utmark: eng(e), land, slette, jord, teig, voll, skytjeli, stakkeng, stakkstad/stakksto/stakkstø
Lokalitet: grasgr vik
Kommunenummer: 1815
Gårdsnummer: 1


Citation

Arkiv i Nordland, “Slåttvika,” sprak, accessed April 20, 2021, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/22367.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Skytjemoa

Arkiv i Nordland

IMAGE

Storsjona

Arkiv i Nordland

IMAGE

Rødrapa

Arkiv i Nordland

IMAGE