Arkiv i Nordland


Hemminglia

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Bro18133303

Type: IMAGE


Uttale: "hæmi±li:e
Notat: "Bl.a. i Vefsn finnes det flere navn som har førsteleddet Heming- [og som] beskriver bratte skrenter og lier. Dette har bakgrunn i sagnet om Heming av Torgar, som visstnok var en meget flink skiløper. Han satte ofte utfor bratte lier og skrenter .. Dette kan være tilfelle også med Heminglia her på Aspli, men siden det finnes så mange steder som også skal ha tilknytning til denne Heming (som f.eks .. Hemingbekken og Heminghaugen), og siden informantene har blitt fortalt [det], er det nok rimelig å anta at det for veldig lenge siden bodde en mann ved navn Heming her på Asplia". Så langt Inger Lise Sæter. No er det slik at Heminglia er delt i to, Øverenget og Nerenget. Kan Heming- rett og slett vere ei målføreform av gno. helmingr "halvdel"? Merk likevel òg hæma v. 2. "samle meget spredte Ting, idet man strækker sig langt ud efter dem; maaske kun om at meie sammen spredt Græs" [Ross, frå Hallingdal] så vel som hæma v. 1 "gribe efter noget med fremstrakt Krop og Arme" osv. [også Ross]. Inger Lise Sæter plasserer Hemminglia klart innafor Asplia sitt område og stryk ut plasseringa i sørvesthallinga mot Graven (på trykt ØK). med såp
Type: Bakke, braut, brekka, halling, li, sida
Lokalitet: slak li
Kommunenummer: 1813
Gårdsnummer: 162


Citation

Arkiv i Nordland, “Hemminglia,” sprak, accessed September 30, 2020, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/17628.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Langvågelva

Arkiv i Nordland

IMAGE

Indre Skjelfjord

Arkiv i Nordland

IMAGE

Jenshammarlia

Arkiv i Nordland

IMAGE