Arkiv i Nordland


Lonkan

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Had18668213

Type: IMAGE


Uttale: "lo±kan
Notat: Informantar: Første oppskrivar Kolbjørn Hansen, død før 1997, Pål
Sandøy som eigen informant, dessutan Gunnvald Krey f. 1928, og
så søstrene Helga Krey f. 1917, tlf. 7615 6310, og Tordis Eilertsen
f. Krey 1926, Leif P. Solheim f. 1923, tlf. 7615 6209.

I gamle dagar stod husa i Lunkan på vollen mellom Storhågen og
Toftberget. Sjå og oppslag Lunkaneset, Hamnsteinan, Storsteinen
mm.

Kva gardsnamnet gjeld, må det i jamføring ikkje minst med Lonkan
i Lødingen vere naturlig å sjå nærare også på Hamntjønna (Tjønna)
ved Hamnneset. Her var det framifrå hamn. Ved berre 5 m høgare
havstand blir tjørna meir enn dobbelt så vid og når langt sør mot
Hamnnesbakkan (med Storsteinen, Klevensteinen osv); ved 10 m
endå eit stykke lenger sør, slik at heile Hamnnesmyra er fjordbotn.
Kanskje endå meir interessant, då blir den nedste Hamnbakkan ytst
i denne fjorden marbakke, mens ei rund vik svingar seg opp åt den
høgareliggande Hamnbakkan, med Hamnsteinan.

Men det faktum at namneformer som Lonksundet og Lonkfjorden
finst, tvingar oss i å konstatere at fjordkjeften for Lunkfjorden her
og for Lonkan alias Lonkfjorden i Lødingen er like tronge. Vi får
då godta namna med den denotasjon dei har i dag.

Tidlige skriveformer: Lonneken 1611. Liuncken 1614, 1661. Lunken
1633. Lunchenn 1634. Lounchen 1646. Lunchen 1647, 1649, 1723.
parkane
Type: K111
Lokalitet: mtrgd
Kommunenummer: 1866
Gårdsnummer: 5


Citation

Arkiv i Nordland, “Lonkan,” sprak, accessed April 23, 2021, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/135116.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Omulhaugen

Arkiv i Nordland

IMAGE

Storvikgrunnen

Arkiv i Nordland

IMAGE

Myra

Arkiv i Nordland

IMAGE