Arkiv i Nordland


Stordalen

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Had18665245

Type: IMAGE


Uttale: "sto:…a:l˜n
Notat: Pål Sandøy: Den største og lengste dalen på Myrland, 5 km lang
frå Myrlandsbotn og til Fallskaret / attom Fallrisen.

Gjennom Stordalen renn Stordalselva, frå bekker som kjem frå
Falltindan og Fallrisen. Øvst oppe deler dalen seg i to, ei grein
mot nordaust og ei mot sørvest. Der dei to dalane møtest, ligg
eit lite vatn, Førstevatnet. Ved det ligg to hytter; ei høyrer
Arne Fjordbakk til (år 1997).

Bekken frå austre dalen kjem frå det litt større Andrevatnet, og
bekken frå vestre dalen frå eit mindre vatn, Trivatnet. Det går
skar over til dalen ved Fallvatnet, Fallskaret. Frå vestre dalen
skar går over til Hysbergdalen og Hysbergvatnan.

Stordalen går i retninga nord-sør, og der er både skoglende og
store myrar. Mot aust går det to litt større sidedalar. Den
nørdste er Middagsdalen, som skjer seg inn mot Middagsdalstindan,
og frå denne dalen kjem Tverrelva som renn ut i Stordalselva. -
Innom Tverrelva finn vi Litlbakkan, og lenger inn kjem vi til
Storbakkan. Middagsdalen har vel namn av at Middagsdalstindan har
vori middagsmerke for Heimergården.

Lenger opp og nord skjer ein annan dal seg mot aust, Hammardalen:
Han går og inn mot Middagsdalstindan; men ved mynnet av dalen
finn vi Hammardalstindan. Både frå Middagsdalen og Hammardalen
kan ein gå over til Vassdalen på Raftsund-sida (folka i Fallet
kallar Vassnesdalen for Vassdalen).


t eller
Type: N142
Lokalitet: lang dal
Kommunenummer: 1866
Gårdsnummer: 23


Citation

Arkiv i Nordland, “Stordalen,” sprak, accessed September 18, 2020, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/132148.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Haugsletta

Arkiv i Nordland

IMAGE

Storberget

Arkiv i Nordland

IMAGE

Forselvheia

Arkiv i Nordland

IMAGE