Arkiv i Nordland


Okshauvet

Creator: Arkiv i Nordland

Identifier: Ves186060

Type: IMAGE


Uttale: "okshøue
Notat: Hæsholman vart skifta i 1862, og i 6 delar ved ei ny utskifting i
1890, i flg. Andor Andersen, Utakleiv. Der var ein god tørkeplass
for fisk, og det er ikkje av vegen saklig å tenke på hæsvind, dvs
nokså sterk, men tørr og litt mild vind, i sommarhalvåret helst.
Jf. hæs m. "en svag tør kjølig Luftstrøm" (Ross, frå Setesdalen)
og hæsa f, hæsevind og hæsing (Aasen), likeins fær. hæsingur m.
"(tør) vind, som blæser i længere tid fra samme kant". Det svarar
greitt nok til "gnaging, blåstring" o.l. Teorien er likevel tvilsam i
jamføring med opplysning om faktisk uttale Æsholmen, sd.

Fleirtalsforma kjem inn når Innerholmen tett austom blir medrekna.
Type: Ap, skjemt, jamføring, overføring
Lokalitet: strand-blokk
Kommunenummer: 1860
Gårdsnummer: 8


Citation

Arkiv i Nordland, “Okshauvet,” sprak, accessed September 30, 2020, http://sprak.locloudhosting.net/items/show/113388.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Melkarhella

Arkiv i Nordland

IMAGE

Grønland

Arkiv i Nordland

IMAGE

Sjømyra

Arkiv i Nordland

IMAGE