http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bod1804963.png

Storvika

Arkiv i Nordland | From: sprak