http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Tys18503771.png

Solbakk

Arkiv i Nordland | From: sprak