http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Tys18503445.png

Kristenheimen

Arkiv i Nordland | From: sprak