http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Tys18502714.png

Kjørvegknausen

Arkiv i Nordland | From: sprak