http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Tys18502064.png

Innergrindvikmyra

Arkiv i Nordland | From: sprak