http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Ham18492272.png

Elsbakk

Arkiv i Nordland | From: sprak