http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Ham18491756.png

Leirbakkan

Arkiv i Nordland | From: sprak