http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Ste18485514.png

Skagstadneset

Arkiv i Nordland | From: sprak