http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Ste18485513.png

Steinbakkan

Arkiv i Nordland | From: sprak