http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Sal18402166.png

Latoppen

Arkiv i Nordland | From: sprak