http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bei18392926.png

Bjøllhumpbekken

Arkiv i Nordland | From: sprak