http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bod1804724.png

Nordvika

Arkiv i Nordland | From: sprak