http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Gil18381536.png

Skjelvika

Arkiv i Nordland | From: sprak