http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Rod18367750.png

Libakken

Arkiv i Nordland | From: sprak