http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Rod18364956.png

Kilbugneset

Arkiv i Nordland | From: sprak