http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Rod18363339.png

Storvika

Arkiv i Nordland | From: sprak