http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Rod18362852.png

Kleneset

Arkiv i Nordland | From: sprak