http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Rod18362845.png

Torvøysundet

Arkiv i Nordland | From: sprak