http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Rod18362038.png

Leverskallen

Arkiv i Nordland | From: sprak