http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lur18341986.png

Setthøla

Arkiv i Nordland | From: sprak