http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lur18341892.png

Snefjellet

Arkiv i Nordland | From: sprak