http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lur1834751.png

Nakkan

Arkiv i Nordland | From: sprak