http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Hem18322571.png

Reingjerdet

Arkiv i Nordland | From: sprak