http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Hat18265582.png

Kjerringfallet

Arkiv i Nordland | From: sprak