http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Gra18251940.png

Steinbakken

Arkiv i Nordland | From: sprak