http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bod18042982.png

Nattmålskohpi

Arkiv i Nordland | From: sprak