http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Bod18042979.png

Mølnforsen

Arkiv i Nordland | From: sprak