http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lei1822524.png

Kovbakken

Arkiv i Nordland | From: sprak