http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Lei18223.png

Kjerkegården

Arkiv i Nordland | From: sprak