http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Her18182019.png

Nordvika

Arkiv i Nordland | From: sprak