http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Vev18161336.png

Stakkenget

Arkiv i Nordland | From: sprak