http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/And18712593.png

Nakken

Arkiv i Nordland | From: sprak