http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/And18711091.png

Sørsanden

Arkiv i Nordland | From: sprak