http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/And1871411.png

Benkestokkan

Arkiv i Nordland | From: sprak