http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Sor1870426.png

Daljordneset

Arkiv i Nordland | From: sprak