http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Oks18682899.png

Oppmyre

Arkiv i Nordland | From: sprak