http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Oks18681865.png

Leiskitleia

Arkiv i Nordland | From: sprak