http://kurs.arkivverket.no/ain/bilder/Oks18681067.png

Grønlia

Arkiv i Nordland | From: sprak